Redusert bemanning på helsestasjonen

Helsestasjonen er åpen som vanlig, med noe redusert drift. Om ikke annen beskjed er gitt, så skal dere komme til avtaler.

Som et forebyggende tiltak, henstiller vi om at foreldre og barn som er syke ikke møter på helsestasjonen, men tar kontakt på telefon 97481138.