Reåpning av skoler og barnehager i Sel kommune

Det er trygt for barn å gå i barnehagen.

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus. På bakgrunn av sentrale myndigheter sine anbefalinger samt en vurdering av lokale forhold har Sel kommune nå besluttet å starte en kontrollert reåpning av alle barnehagene slik: 

  1. Alle barnehager i Sel kommune åpner mandag 20.april.  
  2. Dette gjelder for barn i alderen 0-6 år.
  3. Åpningstid for uke 17: 08.30 - 15.00.

Den reduserte åpningstiden er på grunnlag av en helhetlig vurdering av tilgang på bemanning, hensyn til kohorter/gruppestørrelse, årstid og på grunnlag av barnets beste generelt sett.  Det vil bli gjort en ny vurdering av åpningstid for videre drift fredag 24. april. 
 

For å begrense smitte

har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene.


Klikk for stort bilde


I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte


Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Denne informasjonen finnes på flere språk her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/

Hvordan snakke med barnet ditt om at barnehagen skal åpnes igjen, og at vi fortsatt må gjøre en del litt annerledes?

Film til barn:

 

Film til voksne:

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan Sel kommune håndterer barnehagedrift under Covid-19-utbruddet? 

Sel kommune følger FHI og Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern i barnehager under Covid-19-utbruddet 2020. Veilederen i sin helhet finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Mobil 469 08 342

Åpningstid: man-, ons-, tors- og fredag kl 08.00-10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt.

Klikk her for informasjonssiden