Rådgivende folkeavstemming om målform ved ny skolekrets

I forbindelse av sammenslåing av Otta skolekrets og Sel skolekrets høsten 2019 vil det blir gjennomført rådgivende folkeavstemming om målform mandag 26. november 2018 kl. 15:00 – 20:00 på Sel rådhus.

Det vil også bli anledning til å forhåndsstemme på Sel rådhus i perioden 12. november – 23. november i åpningstiden kl. 08:00 – 15:30.

Hvem som har anledning til å stemme ved folkeavstemmingen om hovedmål for den nye skolekretsen fremgår av forskrift til opplæringslova §9-2. 

  • Alle som bor i det området i kommunen som sogner til skolen etter nærskoleprinsippet, det vil si de som per i dag tilhører skolekretsene Otta og Sel og som etter skolesammenslåing vil tilhøre den nye skolekretsen, og som i tillegg:
    • Er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen den 30. dagen før avstemmingen.
    • Fyller 18 år i løpet av året folkeavstemmingen avholdes.
  • Foreldre/foresatte til barn på barnetrinnet ved Otta skole og Sel skule og foreldre som har barn som er innskrevet der for å starte i 1. klasse, selv om de ikke bor i kretsen, og uavhengig av statsborgerskap.

Krav om å kunne stemme som forelder eller foresatt til barn som går eller skal begynne på de to aktuelle skolene, men som ikke står i manntallet, må være levert senest tre uker etter første kunngjøring av folkeavstemmingen. 
Frist for dette er satt til 20.november 2018.
 

Manntall er utlagt i servicetorget på Sel rådhus, og på Otta og Sel bibliotek.