Råd og anbefalinger i forbindelse med endring av nasjonale tiltak

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kom regjeringen med flere justeringer av tiltakene i går kveld. Regjeringen vurderer fortløpende tiltaksnivået, men vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar.

Etter kommunelegens vurdering fortsetter skoler og barnehager på gult nivå i Sel kommune, mens videregående og voksenopplæring går ned på grønt nivå. Nærmere informasjon om disse vurderingene følger under.

SKOLER OG BARNEHAGER:

Forskriftsfesting av nasjonalt gult nivå i barnehager og skoler, og rødt nivå i videregående skole, er avviklet fra og med lørdag 15. januar. 
Det foreligger samtidig nasjonal anbefaling om opprettholdelse av gult nivå i skoler og barnehager, samt grønt nivå i videregående skole og voksenopplæring, med presisering om vurdering fra kommunene selv. 

Med utgangspunkt i tendens til økende smitte i Gudbrandsdalen, anbefaler kommunelegen at gult nivå opprettholdes i barnehager og skoler for de kommende ukene. 
Dette begrunnes i stor usikkerhet rundt smittesituasjonen for de kommende ukene og virksomhetenes behov for forutsigbarhet. 
Hvis situasjonen er mer stabil innen utgangen av februar, vil det bli aktuelt med overgang til grønt nivå.

Ved smitte i barnehage og skole, blir det aktuelt å gjennomføre jevnlig testing i samsvar med anbefalingene til FHI, se: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/jevnlig-testing/

KARANTENEBESTEMMELSER:

Det er nå innført nasjonale endringer i karantenebestemmelsene. Dette gjelder øvrige nærkontakter, mens tiltakene for nærkontakter i husstand el. tilsvarende forblir de samme (altså daglig testing m/hurtigtest hvis oppfriskningsdose for mer enn én uke siden, eller karantene i 7/10 dager hvis ikke oppfriskningsdose). 

Øvrige nærkontakter skal nå ikke i karantene, men anbefales å teste seg på døgn 3 og døgn 5 etter nærkontakt. 
Man skal være ekstra oppmerksom på symptomer første 10 dagene, og holde seg hjemme og teste seg hvis dette oppstår. 

Kommuneoverlegen i Sel anbefaler også at øvrige nærkontakter som jobber i helsesektoren og annen kritisk infrastruktur hvor ev. smitte på arbeidsplass kan føre til store konsekvenser, om å teste seg daglig i 7 dager etter nærkontakt. 

SMITTEOPPSPORING:

Det foreligger stor variasjon i hvordan smitteoppsporingen fungerer i landet i dag, avhengig av hvor høyt smittetrykk som foreligger. 
Enkelte steder har man ikke kapasitet til å følge opp hver positive test med oppringning da smittetrykket er for høyt, og personen selv blir da ansvarlig for å varsle egne nærkontakter. 

Vi er heldigvis ikke i en slik situasjon i Sel i dag, og det gjennomføres per i dag kontakt med samtlige personer med positivt prøvesvar. Privatpersoner anmodes om å kontakte nærkontakter selv, men smitteteamet kan bistå med dette ved kapasitet. 

Ved høyere smittetrykk vil kommunale smitteoppsporingsressurser bli brukt der hvor konsekvensene er størst; altså kritisk infrastruktur, skole og helsevesen, og øvrige privatpersoner må da nedprioriteres. 
Hvis slik innskrenkning i smitteoppsporing innføres, gjøres dette i samråd med kommuneoverlege og kommunal ledelse.   

TESTING: 

Testing gjennomføres i dag gjennom selvtester som utleveres i Servicetorget på Kommunehuset, gjennom testing i skolen etter avtale, eller på teststasjonen i Otta sentrum. 
Ved mangel på hurtigtester innføres det rasjonering, hvor personer i kritiske samfunnsyrker, nærkontakter og barn prioriteres. Det er ventet større forsendelser over de neste ukene, og vi har i dag en adekvat beholdning med hurtigtester. 

Hvis positiv hurtigtest anbefales det at man bestiller time (via koronatelefonen) for PCR-testing på teststasjonen i sentrum (Johan Nygårdsgate 17). På denne måten får man utelukket ev. falsk positiv hurtigtest.

PCR-testing foregår i dag mandager, onsdager og fredager. PCR-testene går i budbil til sykehuset. I situasjoner med økt smittetrykk, vil det bli aktuelt med testing på samtlige hverdager.
Hvis vi skulle komme i en situasjon hvor testkapasiteten blir begrenset, enten på teststasjonen eller på Mikrobiologisk avdeling på sykehuset, vil vi basere oss på hurtigtest alene. 

 

 

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte? Vil du bestille testing?
Mobil 469 08 342

Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-12.00