Pressemelding ang. koronavirussituasjonen 8. mars kl. 0700

Sel Kommune takker innbyggerne for godt samarbeid den siste uken. For å stanse smittekjeder, og slik bremse spredningen av viruset har "koronateamet" ringt et stort antall innbyggere som kan ha vært utsatt for smitte. Det er av stor betydning at alle følger pålegg som er anbefalt.

Det viktigste fremover nå er å fortsette med gode vaner: Hold deg hjemme hvis du er syk. Vask hendene ofte, og gjør det riktig. Vis hensyn og beskytt de mest sårbare mot smitte. Vurder nødvendigheten av reiseaktivitet og sosiale sammenkomster nøye. Ta vare på hverandre.

Hvis du er i hjemme karantene og får symptomer på sykdom er det viktig at du gir beskjed på korona telefonen. På telefonnummer 46 90 83 42 

Andre som blir syke, uten at de vet at de har vært i kontakt med smitte, må vurdere alvorlighetsgrad av sykdom på vanlig måte. Ta kontakt med lege ved nedsatt allmenntilstand og tegn på alvorlig sykdom. Vurder om du kan ta vare på deg selv. 

De prøvene som er tatt hittil har vært ledd i smitteoppsporing. Det er foreløpig ikke aktuelt å ta prøver for å påvise sykdom utenom smitteoppsporing eller identifisering av smittede. Dette har sammenheng med at det kan variere fra 0-14 dager før smitte kan påvises i en prøve. Testing av prøver må derfor prioriteres til de som blir syke etter å ha vært i en høyrisikosituasjon (reise til angitte områder eller nærkontakt med kjent smittet person.)

Kroppen har godt forsvar mot virusinfeksjoner, også når det kommer nye virus. Hjelp kroppen din: Sørg for nok søvn, næringsrik mat, mye drikke og hvile.»

Det bes om forståelse for at det er mange som tar kontakt og som skal følges opp, og at det derfor kan innebære noe venting. For de som har akutt behov for hjelp ring legevakt 116 117 eller AMK 113

Klikk for stort bilde