Presisering ang. besøk ved sengeavdelingen på NGLMS

Sengeposten på LMS tillater som hovedregel ikke besøk av pårørende. Det kan unntaksvis gjøres unntak etter avtale.

inngang NGLMS - Klikk for stort bilde