Politisk og administrativ ledelse følger utviklingen

Sel kommune står i en utfordrende situasjon som følge av at koronaviruset har ramma vår kommune uvanlig hardt. Pr i dag er det 11 innbyggere som har fått påvist smitte. I tillegg er om lag 500 innbyggere i karantene. Dette betyr at nærmere 10 % av Sels befolkning, enten har fått påvist smitte, eller er satt i karantene. Kommunen arbeider på spreng med å forebygge videre spredning og behandling av de berørte. Dette skjer samtidig med at flere av våre tilsatte er satt ut av drift.

Helsepersonell arbeider nærmest døgnet rundt for å bistå befolkningen i den utfordrende situasjonen. Her er to av de som utgjør deler av Koronateamet og som betjener beredskapstelefonene. Fra venstre:  Kari Berget, Eldri Siem, Ola Helstad og Merethe Sletten. - Klikk for stort bildeHelsepersonell arbeider nærmest døgnet rundt for å bistå befolkningen i den utfordrende situasjonen. Her er to av de som utgjør deler av Koronateamet og som betjener beredskapstelefonene. Fra venstre: Kari Berget, Eldri Siem, Ola Helstad og Merethe Sletten. Vi vil beklage de ulempene dette medfører for våre innbyggere i forhold til redusert tilbud innen flere tjenesteområder. Det sier seg selv at hovedfokus ligger innenfor ivaretagelse av liv og helse for alle. Men vi kjenner oss samtidig trygge på at det er forståelse for situasjonen vi står i. Koronaviruset og konsekvensene av dette har preget både det internasjonale og det nasjonale nyhetsbildet i senere tid. Ordfører og kommunedirektør følger utviklingen fra time til time, og deltar aktivt i planleggingen av tiltak. Bl.a. blir beredskapsrådet kalt inn til orientering og medvirkning.

Vi vil nytte anledningen til å takke alle ansatte for den særdeles store og avgjørende innsatsen som er gjort så langt.   Kompetanse,kapasitet og lojalitet som er vist fra våre kolleger, har vært, og vil være avgjørende. 

Det blir fortløpende gitt nyttig informasjon både på vår egen og folkehelseinstituttets hjemmeside.

 

Ordfører Eldri Siem

Kommunedirektør Ola Helstad

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Mobil 469 08 342

Åpningstid: man-, ons-, tors- og fredag kl 08.00-10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt.

Klikk her for informasjonssiden