Oversikt over diverse hjelpetelefoner

Det er mange instanser som er til disposisjon og har beredskap i den vanskelige tida vi er inne i. Noen av disse er listet opp i denne oversikten. Husk at de er der for deg!

Oversikt over ulike tilbud til våre målgrupper under pandemien

 

Redd Barna

https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

 

Mental helse ung – hjelpetelefon

https://mentalhelseungdom.no/trenger-du-noen-a-snakke-med

 

Mental helse foreldre

https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport
 

Gudbrandsdal krisesenter

https://gudbrandsdal-krisesenter.no/
 

 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte og deres pårørende

tlf 800 57 000 https://hfsm.no/
 

Fosterhjemsforeningen

Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien
https://www.fosterhjemsforening.no/problemer-i-dagens-unntakssituasjon-2

 

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet
https://barnevernsforeldrene.no/digitalt-mote-for-foreldre-19-3

 

Barn av rusmisbrukere

Chat tjeneste for barn
https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk
 

Chat tjeneste for barn med foreldre i fengsel

Kirkens Bymisjon Drammen, FRI barn og familie
https://kirkensbymisjon.no/i-fengsel/

 

koronavirus beredskapstelefon - Klikk for stort bilde 

Kontakt

Korona Vaksinetelefonen
Har du spørsmål om koronavaksinasjon?
Mobil 468 63 167

Åpen: onsdag kl. 10.00 - 14.00