Otta legekontor har fortsatt igjen influensavaksiner til personer i risikogrupper

Det er ennå ikke for seint å få vaksinen, og vi anbefaler personer i risikogruppene om å ta kontakt. Det er ønskelig at flest mulig vaksinerer seg innen utgangen av november.

Folkehelseinstituttet anbefaler spesielt influensavaksine for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  - diabetes type 1 og 2
  - kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

Kommunelegen