Otta legekontor åpner for videokonsultasjon med fastlegen

Det er nå mulig å ta kontakt med din fastlege over video!
Vi på Otta legekontor ønsker å teste ut videokonsultasjon hos våre pasienter. Det er ikke alt som kan gjøres digitalt – men i disse koronatider kan det være et positivt tilskudd i tilfeller der fysisk oppmøte ikke er nødvendig.

 Eksempler på problemstillinger som kan være aktuelle for videokonsultasjon:  
Administrative spørsmål, enkle medisinske spørsmål, prøvesvar, oppfølging av symptom og lidelser som er kjent fra før, inkludert kroniske sykdommer.
Dette inkluderer oppfølgingssamtaler, bivirkninger av medisiner, psykiatriske problemstillinger, fornying av enkle resepter, oppfølging av sykmeldte med avklart sykdom.

Eksempler på problemstillinger hvor videokonsultasjon ikke er tilstrekkelig: 
Øyeblikkelig hjelp, når det kreves raske svar, hvis du ikke kjenner legen din fra før, samt når fysisk undersøkelse av pasienten er nødvendig (for eksempel lytte på hjerte/lunger, blodtrykksmåling, blodprøver, EKG). 

Hvordan bestille time? 
Gi beskjed når du bestiller timen (via telefon, e-melding) at du ønsker en videokonsultasjon. Det er ønskelig at du beskriver hva du ønsker å ta opp i konsultasjonen, slik at legen kan gjøre en faglig vurdering på om problemstillingen egner seg for videokonsultasjon. 

Hva trenger du? 
Du trenger tilgang på en data, mobil eller nettbrett med kamera og mikrofontilgang. Du må være koblet til internett eller 3G/4G. 

Hvordan gjennomføres det? 
Det avtales dato og tidspunkt for konsultasjonen i forkant av timen.

Det er ønskelig at du er alene på et rom med god lystilgang og uten bakgrunnsstøy. Dette for å bedre kvaliteten på videooverføringen.

Når det er tid for konsultasjonen vil du få tilsendt en link som du åpner i nettleseren. Her skal du logge inn med bankID for sikker oppkobling.

Når både du og legen din har logget inn kan videokonsultasjonen starte. 

Hvordan betale for timen? 
Det vil bli fakturert for vanlig konsultasjon. Det blir sendt ut SMS med betalingsinformasjon etter konsultasjonen (OBS, husk å informere legen om riktig telefonnummer). Hvis fakturaen ikke blir betalt innen fristen vil du få faktura med gebyr. 
 

Kontakt

Otta Legekontor
Telefon 61 70 09 00