Opptak til Otta barnehage høsten 2023

Heggelund/Sandbu, Selsverket og Ottbragden blir fra 1. august 2023 Otta barnehage. Søknad til den enkelte barnehage blir nå til Otta barnehage.

Otta barnehage vil fra 1. august bruke barnehagebyggene som tidligere var Heggelund, Selsverket og Ottbragden barnehage. Dette fram til Otta barnehage, Selsvegen 98, blir ferdig ombygget. Den skal etter planen være ferdig i uke 41, altså i skolens høstferie. 

Organisering av barnehagetilbudet vil ta utgangspunkt i barnets beste vurdering. Målet er at vi skal ha på plass sammensetning av barnegruppene og ansatte ved oppstart av barnehageåret 21. august, og at dette er de gruppene som skal være sammen når det nye barnehagebygget står klart. Det overordna målet er trygghet for alle barn og foresatte, og  å finne gode, praktiske løsninger fram til vi kommer på plass i det nye bygget til Otta barnehage.