Oppstart av navnesak 2020/73 - Synstlii/Synstlie/Synslie mfl. i Vågå kommune

Kartverket har reist navnesak for stedsnavna Synstlii/Synstlie/Synslie mfl. i Vågå kommune for å få ei avklaring av rett skrivemåte for offentlig bruk.

 

Navnesaken er reist for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Som følge av § 5 og 6 i lov om stadnamn skal eier av berørt eiendom tilskrives direkte når navnesaken angår et gardsnavn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Som tilgrensende nabo er Sel kommune pålagt å innhente og samordne lokale høringsuttalelser i navnesaken. Disse oversendes Kartverket som har vedtaksmyndighet. Innspill merkes navnesak Synstlii/Synstlie/Synslie mfl. i Vågå kommune og sendes:

postmottak@sel.kommune.no

eller:
Sel kommune v/Plan og Teknisk
Botten Hansens gate 9
2670 Otta

Høringsfristen er satt til 15.april

Klikk for stort bilde