Ope møte - Forslag til ny fjellov

Onsdag 30. januar, kl 18.30, blir det møte om forslaget til ny fjellov. Møtet blir halde på kulturhuset i Vågå.

Les forslaget til ny fjellov

 

Program for møtet:

  • Orientering om allmenningane i Vågå v. Ivar Vistekleiven, leiar i Vågå Fjellstyre
  • Orientering og høyringsforslaget – dei viktigaste endringane v. Hanne Velure leiar i USS  og medlem i Statsallmenningslovutvalet.

Pause med kaffi og biteti

  • Ny fjellov - Følgjer for bruksrettshavarar og innbyggjarar i Vågå kommune v. leiar i Norges Fjellstyresamband Jan Solstad.
  • Ordskifte

Alle er velkomne!

Arrangør: Vågå kommune og Vågå Fjellstyre

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Telefon 61 29 36 71
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.