Offentlig høring - valg av meddommere i perioden 2021-2024

Sel kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Nord-Gudbrandsdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett, jordskifteretten, Forliksrådet og skjønnsmedlemmer. 

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere og skjønnsmedlemmer legges ut på alminnelig ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidater som meddommere til lagmannsrett, tingrett, jordskifterett, forliksråd og skjønnsmedlemmer ligger vedlagt på denne siden. 

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 27. mai 2020.

Høringssvar kan sendes til postmottak@sel.kommune.no eller sendes til Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta

Vedlegg:

Meddommere for valgperioden 2021-2024 (PDF, 240 kB)