Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018

Søknadsfristen er 1. mars 2018. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2019.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider  

Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen fra Kulturdepartementet: