Ny ordning for henting av papir og plast fra husholdninger i Sel

I 2021 prøver NGR ut en ordning med å hente papir og plastemballasje på samme hentedag i Sel kommune. 

Hensikten er å redusere behovet for transport, samt å spare kostnader.

Avfallet vil bli levert til et sorteringsanlegg som sorterer plasten fra papiret. Deretter blir plast og papir sendt videre til materialgjenvinning. Ordningen gjør at NGR får ekstra kostnader med maskinell sortering, men de beregner at innsparingen på transport er vesentlig større.

Det er viktig at husstandene selv knytter igjen sekken med plastemballasje til hentedagen. Det er også viktig at sekken ikke henger fast (med f.eks tau), men at den er lett å plukke opp for renovatørene. De fleste husholdninger i Sel har dunk for papir, og det enkleste er at plastsekken henger på en krok på dunken.

Slike små detaljer gjør arbeidet lettere og raskere for renovatørene, og det betyr igjen at kostnadene for innbyggerne kan holdes nede.

Se også info i hentekalenderen for Sel kommune.    

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap - Klikk for stort bildeNord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap