Ny fastlegehjemmel ved Otta legekontor

Sel kommune oppretter ny fastlegehjemmel ved Otta legekontor fra 1. februar 2018.

Bakgrunnen for dette er at Sel kommune ønsker å gi kommunens innbyggere større frihet i valg av fastlege og bedre tilgang på legetjenester. Den nye hjemmelen tilknyttes 650 pasienter. HELFO overfører et tilfeldig utvalg pasienter fra de andre legene til den nye legen. Fastlegene har ingen innflytelse på hvilke pasienter som flyttes. De som ønsker å bytte fastlege kan gjøre det via www.helsenorge.no