Nedjustert til gult farevarsel for kraftige regnbyger i Oppland

Meteorologisk institutt sendte i går ut farevarsel på oransje nivå for "svært kraftige regnbyger" i Oppland. Nedbørsmengdene har avtatt og de har avsluttet oransje farevarsel. Varsom.no melder nå gult farenivå.

Med mulighet for større nedbørsmengder kommer også fare for jordskred, samt flom i mindre bekker og sideelver. Et godt forebyggende tiltak er å renske stikkrenner og kummer, slik at vannet kan renne uhindret.

Følg oppdaterte varsler på Varsom.no og Metorologisk institutt.