Møteplass for mestring – kurs for yngre personer med demens og deres pårørende

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Kurset er lagt opp over to til tre dager med overnatting.

Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær får deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere hverdagen.

Klikk for stort bilde

Gjennom demensplanarbeidet arrangeres seks årlige kurs i alle landets helseregioner. I tillegg er kurs for personer med samisk språk- og kulturbakgrunn under planlegging og arrangeres høsten 2019. Deltakeravgiften er 1000 kr. per par for kost og losji. Reiseutgifter med billigste transportmiddel over 1000 kr. per par dekkes gjennom en tilskuddsordning. Kursene ledes av fagansvarlig helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten og kommuner i helseregionene og representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 
Evalueringene viser at Møteplass for mestring gir både personene med demens og pårørende opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, kunnskap og felles forståelse for hva demens innebærer i hverdagen.
 
For Helene og Erik ble Møteplass for mestring et vendepunkt for å kunne være åpen om sykdommen og deres tilværelse. Å treffe andre i samme situasjon og fagpersoner har hatt stor betydning for hvordan de håndterer hverdagen. Se filmen om Helene og Erik her, der de forteller om sin opplevelse av å delta. 
 
Tid og sted for kursene i 2019 og påmeldingsskjema (klikk her)
 
Møteplass for mestring administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020.