Lederutviklingsprogram i Sel kommune

I 2015/2016 gjennomførte virksomhetsledere og rådmannsledelsen lederutviklingsprogrammet «veksthus for ledere». Dette ble utført i samarbeid med Lederskap AS og Høgskolen Innlandet. Tilbakemeldingene fra dette studiet var meget gode, arbeidsmetodikk og fokus på lederroller er tema rådmannen sammen med lederne har høyt fokus på.

 

 

 

 

Avdelingsledere sammen med nytilsatte virksomhetsledere, HTV med frikjøp og kommunalsjef får i år mulighet til å delta i samme type lederutvikling som det som ble avviklet tidligere Dette er 3 av i alt 6 samlinger, spennende måte og jobbe tverrfaglig på. Lederutviklingsprogrammet bidrar til at vi har en organisasjon i utvikling