Koronavaksinering framover, oppdaterte vaksiner og anbefalinger

Neste vaksineringsdato i Sel blir onsdag 21. september kl.12.00-15.00 på Sel sjukeheim. Det blir ikke anledning til drop-in denne dagen, så det må bestilles time enten på helsenorge.no eller via vaksinetelefonen. Vaksinetelefonen 46 86 31 67 er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.00.

Ellers er programmet framover som følger:

 • Onsdag 28. september kl. 1200-1500. Drop-in kl. 14.00-15.00
 • Onsdag 5. oktober kl. 1200-1500. Drop-in kl. 14.00-15.00
 • Onsdag 12. oktober kl. 1200-1500. Drop-in kl. 14.00-15.00

 

Disse anbefales 4. dose nå:

 • Innbyggere over 65 år
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Det må ha gått 4 måneder mellom dose 3 og 4 for personer over 65 år samt personer med alvorlig svekket immunforsvar og gravide.

Det er fortsatt mulig å fa tatt både 1., 2. og 3. dose.

Nye oppdaterte vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna er godkjent, og Pfizer sin variant er tilgjengelig i Sel neste uke. Disse vaksinene er kun tilgjengelig for 3. og 4. doser.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp:

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom:

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 

Oppfriskningsdose til gravide:

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

 

 

Nye oppdaterte vaksiner:

To nye oppdaterte vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna er godkjent til bruk i Norge i begynnelsen av september. Begge de nye oppdaterte vaksinene er bivalente, det vil si at de inneholder mRNA-koden til Spike-proteinet fra både det opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan) i tillegg til omikronvarianten BA.1. Det vil i første omgang være vaksinen fra BioNTech/Pfizer som distribueres ut til kommunene. De første leveransene til Sel vil komme i uke 38. Første leveranse med oppdatert vaksine fra Moderna er forventet fra uke 39. 

Den oppdaterte vaksinen fra BioNTech/Pfizer er godkjent til oppfriskningsvaksinering (3. og 4. dose) til personer som er ferdig grunnvaksinert (2 doser) med en koronavaksine.
Ved behov for grunnvaksinering må de opprinnelige mRNA-vaksinene Comirnaty eller Spikevax, eller eventuelt Nuvaxovid fortsatt benyttes. De opprinnelige vaksinene kan fortsatt brukes til oppfriskingsvaksinering hvis den som skal vaksineres ber spesifikt om dette.

 

 

Kontakt

Korona Vaksinetelefonen
Har du spørsmål om koronavaksinasjon?
Mobil 468 63 167

Åpen: onsdag kl. 10.00 - 14.00