KORONATILTAK: Barnehagene og skolene er stengt for ordinær drift

Viktig informasjon til alle foresatte og elever i skolene!

 • Helsedirektoratet har i dag etter smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.
 • Stengingen gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12.3.2020 til og med torsdag 26. mars.  Under pressekonferansen ble det understreket at tiltaket kan bli forlenget dersom det er behov for det.

Kommunen har nå fått på plass et tilbud om barnepass av barn hvis foreldre er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner* (se under for liste).

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Særlige omsorgsbehov er behov som skal være kjent for skole og barnehage gjennom tilretteleggingsrutiner og samarbeid med foreldre tidligere i år.

Foreldrene/foresatte må søke om barnepass ut fra disse kriteriene innen kl. 12.00 13.03.2020. 

 • Begge foreldre må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehagen.
 • Barn som bare har én foresatt med samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen.
 • Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene, men ikke har symptomer på koronasmitte, skal likevel ikke barn fra slik husstand levere barn i barnehage.

SØKNADSSKJEMA FINNER DERE HER

Fredag 13. mars er alle barnehager og skoler i Sel kommune helt stengt.

Fra og med mandag 16. mars gjelder følgende for hver enkelt barnehage/skole:

Heggelund og Sandbu barnehage

 • Barnehagene er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Heidal barnehage

 • Barnehagen er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Ottbragden barnehage

 • Barnehagen er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Sel barnehage

 • Barnehagen er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Selsverket barnehage

 • Barnehagen er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Smurfen barnehage

 • Barnehagen er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Thoskogen naturbarnehage

 • Barnehagen er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass  i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Heidal skule

 • Skolen er stengt. Elevene får fjernundervisning. Informasjon kommer i It's Learning.
 • Elever på 1. – 4. trinn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass på sin skole i skoletida.
 • Elever med særlige omsorgsbehov på 1.-7. trinn som ikke kan ivaretas hjemme når skolen er stengt, har rett til barnepass på sin skole.

Otta skole

 • Otta skole avd. Sentrum, avd. Nyhusom og SFO er stengt.
 • Elevene vil få faglig oppfølging av lærere på sitt trinn. 
 • Elever på 1.– 4. trinn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker vil få tilbud om barnepass på Nyhusom mandag-fredag kl. 07.00-16.30. 
 • Elever med særlige omsorgsbehov på 1.-7. trinn som ikke kan ivaretas hjemme når skolen er stengt, har rett til barnepass på sin skole, dvs. på avd. Nyhusom. 

Otta ungdomsskole

 • Skolen er stengt. Elevene får arbeidsoppgaver og oppfølging gjennom læringsplattformen Itslearning og andre kommunikasjonskanaler. Fellesinformasjon til foreldre/foresatte blir sendt ut via SMS fra skolen.

Otta Læringssenter

 • Skolen er stengt. Elever får fjernundervisning. Informasjon kommer i Fronter.

 

Fra og med mandag 16. mars vil barnehagene og barneskolene være åpne for barnepass for de som har fått innvilget søknad om det. Opptakene vil bli behandlet av kriseledelsen. Svar vil komme i løpet av ettermiddagen/kveld.


*Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene