Kommunale parker og sentrumsområder - rydding og beplantning

Sel kommune har lenge hatt vakanse i stillingen som gartner. Nå er vi så heldige at vi får ny gartner på plass 1. juli. For å sette i stand kommunale parker og sentrumsområder til 17.mai leier vi derfor inn firmaet Eva’s hage, dette blir et samarbeid med teknisk drift. Feiing i kommunale boligfelt er godt i gang. De tar sikte på å være ferdige i løpet av uke 20. Til markeringen av 8. mai blir områdene det skal være kransenedleggelse satt i stand. Så til 17.mai-feiringen skal det være ryddig og fint, med beplantning både i sentrum, i parker og ved kommunale bygg.

Klikk for stort bilde