Kommunal planstrategi 2020-2023 - offentlig ettersyn

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §10-1 vedtok formannskapet i sak 75/20 å legge forslag til kommunal planstrategi for Sel kommune 2020-2023, ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager. 

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rett for ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å prioritere nødvendige planer i valgperioden. 
 

Sakens doumenter:

Høringsdokument etter formannskapets innstilling 02.09.2020 (PDF, 2 MB)

Særutskrift (PDF, 268 kB)

 

Høringsfrist: Mandag 26.oktober 2020

Høringsinnspill/merknader til planstrategien sendes til: 
postmottak@sel.kommune 
eller pr. post:
Sel kommune
Botten Hansens gate 9
2670 OTTA

 

Klikk for stort bilde