Iren Ramsøy får nye oppgaver i Sel kommune

Kommunedirektør og Iren Ramsøy er enige om at hun får annen stilling og nye oppgaver i Sel kommune, og trår dermed ut av stillingen som kommunalsjef helse og omsorg. Hun vil arbeide med konkrete planer og viktige utviklingsoppgaver innen fagområdet helse og omsorg først og fremst.

Klikk for stort bilde Organisatorisk vil Iren rapportere til kommunedirektør i første omgang. Faglig sett og planarbeid innen helse og omsorg vil avklares med kommunedirektør og forankres innen området helse og omsorg.

Iren ser fram til å ta fatt i viktige oppgaver som ligger innenfor hennes kompetansefelt og interesseområde.
Kommunedirektøren vil takke Iren for stor arbeidsinnsats og handtering av mange utfordrende saker i perioden hun har hatt som kommunalsjef. Sammen med hennes medarbeidere er flere store utfordringer håndtert på en god måte.

Stillingen som kommunalsjef vil bli lyst ut.