Innbyggerundersøkelse - Digital forbedring av Sel kommune

Sel kommune vil gjøre det enklere for deg som innbygger å få gjennomført kommunale oppgaver. I forbindelse med utarbeidelsen av en handlingsplan for digitalisering, ønsker vi derfor tilbakemeldinger fra deg på arbeidsprosesser og tjenester du synes er kompliserte. Spørreskjemaet går raskt å fylle ut og du kan velge å være anonym, dersom du ønsker det.

Svarfrist: 3. april 2018

Klikk her for å svare på undersøkelsen