Inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO

I dag gikk startskuddet for ny nasjonal pilot med i Dovre «Inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO». 25 ansatte fra barnehagene hadde felles planleggingsdag med PPT Nord-Gudbrandsdal på Toftemo turiststasjon på Dovre.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 


Fra Dovre kommune dreier det seg blant annet om et samarbeid mellom Dovre kommune og PPT, der Sel er vertskommune for PPT og dermed er med i piloten. Piloten går i korthet ut på at PPT blir mer involvert i arbeidet med inkludering i barnehage og skole, og gjennom dette skal være med på å utvikle en god modell for arbeidet. De skal i enda større grad enn i dag hjelpe barnehagene og skolene å forebygge faglige og sosiale utfordringer hos barn og unge. Og dersom utfordringer oppstår, skal de bistå med å finne de beste tiltakene.
Mer info om piloten og det videre arbeidet blir å finne på www.pptng.no

Utdanningsforbundet sin omtale av piloten

Informasjon og omtale av piloten på barnehage.no