Informasjon om oppfriskningsdose til eldre over 65 år

Vi begynte uke 41 med oppfriskningsdoser for innbyggere over 65 år etter regjeringens beslutning. Alle sykehjemsbeboere i Sel har fått tilbud og de aller fleste har nå fått sin 3. dose. Vaksineteamet vil de neste ukene kontakte alle innbyggere over 65 år med tilbud om oppfriskningsdose. Dette vil foregå etter samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, dvs. at vaksine tilbys først til alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere uavhengig av alder (også sykehjemsbeboere under 65 år). Deretter tilbys vaksine til aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

FHI anbefaler nå at ungdom under 18 år som skal vaksineres skal få tilbud om Comirnaty. Ungdom som allerede er vaksinert med første dose Spikevax, bør få Comirnaty som dose 2. FHI tilråder også at menn i alderen 18-29 år bør velge vaksinen Comirnaty. Les mer om bakgrunnen for dette her. Det er viktig å presisere at Spikevax er en vel så effektiv vaksine mot covid-19 som Comirnaty, og begge vaksinetypene anbefales fortsatt til de over 30 år.

Hvorfor tilbys oppfriskningsdose?

Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen.

Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse. Det er frivillig å vaksinere seg.

Les mer her: Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Forskjell på oppfriskningsdose og 3. dose

En oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen.
Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2. 
Det er foreløpig kun Comirnaty som skal brukes til oppfriskningsdose til eldre (≥65 år) og sykehjemsbeboere.

En 3. dose er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Innbyggere i Sel som faller inn under denne gruppen vil få brev fra Sykehuset Innlandet.
Både Comirnaty og Spikevax er godkjent til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar,
og begge vaksinene kan benyttes som 3. dose til de gruppene hvor dette er anbefalt.

Viktige huskeregler:

  • Det må ha gått seks måneder mellom dose 2 og oppfriskningsdosen for de over 65 år.
  • Det må ha gått sju dager mellom annen vaksine (f.eks. influensavaksine) og koronavaksine.
  • Ungdom 12-15 år får tilbud om én dose koronavaksine.
  • Du må huske på å overholde minimumsintervallet mellom dosene:
    • 4 uker for innbyggere over 18 år (født i 2003 eller tidligere)
    • 8-12 uker for innbyggere mellom 16-17 år (født i 2004-2005)

Koronavaksinering illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde 

Kontakt

Korona Vaksinetelefonen
Har du spørsmål om koronavaksinasjon?
Mobil 468 63 167

Åpningstider: mandag-fredag kl. 12.00 - 15.00