Informasjon om barnehage/skole etter påske

Kommunen vil sende ut en statusmelding onsdag 8.april om situasjonen for barnehage, skole og SFO etter påske. Meldingen kommer også som sms til alle foreldre, det vil bli gitt informasjon om en evt åpning/delvis åpning av barnehage/skole eller om det fremdeles skal være hjemmeskole.

Kriseledelsen vil samles til eget vurderingsmøte samme dag. Dersom regjeringen vedtar at det fortsatt skal være stengte barnehager og skoler i hele landet, forholder vi oss til det. Skulle det bli vedtatt helt eller delvis åpning, vil Sel kommune ta en egen vurdering hvordan vi organiserer dette basert på lokal personell- og helsesituasjon.

Skoleledelsen ønsker alle en god påske!

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Mobil 469 08 342

Åpningstid: man-, ons-, tors- og fredag kl 08.00-10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt.

Klikk her for informasjonssiden