Informasjon fra barneverntjenesten Sel, Vågå, Lom og Skjåk

Vi følger nasjonale krav og retningslinjer for å redusere smittespredning, og reduserer derfor tjenestetilbudet til det helt nødvendige.

  • Alle ansatte har hjemmekontor og er tilgjengelige på telefon og e-post mandag – fredag fra kl. 08.00 – 15.30.
  • Samtaler, møter, hjemmebesøk og samvær blir utsatt. Der det er mulig gjennomfører vi oppfølging og møter på Skype/telefon.
  • Alle barn og familier som har oppfølging av barneverntjenesten vil bli fulgt opp av sin kontaktperson.

Vi er inne i en tid med utfordringer ingen av oss har vært med på før. Vi har mistet mange av de trygge rutinene våre. Det gjelder alle barn og de fleste av oss voksene. Vi må være tettere på hverandre, og mer inne. Det vil utfordre oss, men det gir oss også mange muligheter!

Vi mennesker er gode til å omstille oss når det trengs. Spesielt er barn gode til å endre kurs, men du som voksen må fremdeles forklare og vise vei.
Barnehager og skoler er stengt og møtevirksomhet generelt er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig. For barn som opplever vold, overgrep, rus og annen omsorgssvikt kan dagene bli ekstra vanskelige.        
         
Barneverntjenesten ber derfor alle som bor i Sel, Vågå, Lom og Skjåk om å være ekstra oppmerksomme på barn og unge – vi må bry oss litt ekstra!

Er du bekymret for barn, unge og familier i Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan du ta kontakt med:

TELEFONLISTE, ANSATTE I BARNEVERNET I SEL OG VÅGÅ

Kalbakk, Kristin, 41 53 72 87 (barnevernleder)
Mandal, Karina, 91 24 54 33 (fungerende nestleder)

Grev, Lene, 95 20 30 62        
Hoff, Nina, 90 47 89 24        
Høystad, Liv, 91 24 54 33    
Johnsgård, Hilde Grothe, 47 70 11 96        
Lysbakken, Elisabeth Sletten, 91 52 37 57  
Resset, Iselin, 47 71 60 32      
Seim, Nora Skaarnæs, 48 07 59 24        
Steen, Lene, 91 85 83 77    
Sanden, Marit, 91 00 80 72
Aaboen, Sigrid S., 41 54 27 91

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap

Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktes døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemannet med barnevernfaglig kompetanse og har til oppgave å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Hovedoppgaven er å sikre at barn og ungdom har det trygt.

Klikk for stort bilde 
 

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Mobil 469 08 342

Åpningstid: man-, ons-, tors- og fredag kl 08.00-10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt.

Klikk her for informasjonssiden