Influensavaksinering sesongen 2021-22

Nå er årets influensavaksiner kommet, og Otta legekontor tilbyr vaksine til personer med fastlege ved legekontoret.

Både barn og unge i risikogrupper anbefales og prioriteres. Risikogrupper er:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Tilhører du risikogrupper, kan du bestille deg time elektronisk via helsenorge.no eller ta kontakt med fastlegekontoret. 

Hører du ikke til i risikogruppene, ta kontakt med fastlege for å få utskrevet en resept.

Du kan be om vaksinen hvis du allikevel er inne hos fastlegen din.

Vaksineringsdager vil bli: 
Mandag 18.10, mandag 25.10 og onsdag 27.10. Dette vil foregå på Otta legekontor mellom 09.00 og 14.30.

NB! Det skal gå minst 7 dager mellom coronavaksinen og influensavaksinen.

Kommunelegen

Influensa vaksine - Klikk for stort bilde