IMDI - tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet

Både språk, holdninger og kompetanse kan stå i veien for økt etnisk mangfold på norske arbeidsplasser. Men nå kan arbeidsgivere søke om tilskudd for å bli bedre på mangfold i egen virksomhet.

Tilskuddsordningen retter seg mot utvalgte deler av privat og offentlig sektor, og skal bidra til å

  • øke bevisstheten om etnisk mangfold som ressurs
  • øke rekrutteringen av innvandrere
  • bruke innvandreres kompetanse bedre

Les mer på IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Søknader behandles fortløpende. Siste mulige søknadsdato er 15.10.21 kl 12.00.

Klikk for stort bilde