Ikke utleie av kommunale lokaler til lag og organisasjoner før sommeren

Regjeringen hadde før helga en pressekonferanse som åpner opp for ulike aktiviteter dersom smittevern kan overholdes vedrørende avstand, antall deltagere og renhold.

Sel kommune har utleie av mange kommunale bygg, som idrettshaller og samfunnshus til ulike lag og organisasjoner, og det er naturlig at mange ønsker å starte med aktiviteter igjen nå som vi har begynt med en reåpning av samfunnet.

Hensyn til liv og helse må komme først i disse tider, og vi har omdisponert renholdspersonell nettopp på grunn av dette hensynet. Det betyr at selv om det er lov å starte opp med aktivitet, har ikke kommunen nok ressurser til å klare å overholde smittevernreglene vedrørende renhold i samtlige bygg.

Sel kommune kan derfor ikke leie ut lokaler til lag og organisasjoner som ønsker å begynne med aktiviteter, gjennomføre årsmøter osv. på nåværende tidspunkt. Vi må følge sentrale retningslinjer og få reåpnet samfunnet vårt litt etter litt over en lengre periode. Derfor ser vi ikke for oss at vi kan holde kommunale bygg åpne for lag og foreninger nå før sommeren.

Vi beklager dette på det sterkeste, men håper på forståelse av at hensynet til liv og helse må gå først.

Klikk for stort bilde