Ikke spor av mutert virus i Sel

Vi har nå fått svar på sekvensering av fire virusprøver fra FHI. Det er en test som identifiserer mutasjoner av viruset. De prøvene som er testet er tatt fra utvalgte personer i smitteklyngen og fra en person med ukjent smittevei. Ingen av prøvene har vist seg være en mutert variant av viruset.

Etter smitteutbruddet som oppstod i Sel 1. februar var det grunn til bekymring om utbruddet kunne skyldes det muterte viruset fra England. 4 prøver ble derfor sendt inn til FHI 2. februar for analysering. Med tanke på at smittetallene har vært stabile og innenfor de kjente smitteveiene etter utbruddet, er det lite sannsynlig at vi har med det muterte viruset å gjøre. Smittespredningen ville trolig vært større om vi hadde tilfeller av muterte virusvarianter.

 Vi begynner å få bedre oversikt over utbruddet av Covid-19 i Sel kommune. Selv om vi ikke har identifisert den opprinnelige smittekilden, ser vi at de aller fleste av de smittede er i en klynge. Det vil si at vi klarer å følge smitteveiene  innad i klyngen, og at de som er testet positivt den siste uken allerede har vært identifisert som nærkontakter og allerede vært i karantene.  Som ved det forrige utbruddet ser vi at spesielt husstandsmedlemmer til smittede utvikler symptomer og tester positivt etter noen dager. Ved dette utbruddet har også flere barn i skolealder testet positivt, og de har hatt varierende grad av symptomer før testing. Ofte har husstandsmedlemmer til de smittede barna hatt mer tydelige symptomer på sykdom, og de har også vist seg å være positive.

Det er gode nyheter, men vi ber dere huske at Covid-19 fortsatt er en alvorlig sykdom, også utenom de muterte variantene. Når den smittede er som mest smittsom skal det svært lite kontakt til for å bli smittet. Det kan være nok med en kort prat eller et host når man passerer. Foreldre med barn med lette luftveissymptomer bes være spesielt oppmerksomme og komme til testing selv ved lav mistanke om smitte. Vi får fortsatt positive testsvar. Det betyr at det sannsynligvis er flere av dere som har vært eksponert for  smitte.

Oppfordring fra kommuneoverlegen:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Kom til testing hvis du er syk.
  • Vær ekstra påpasselig hvis du bor sammen med barn som er nærkontakter til smittet. Huska at barnet ditt kan ha lite symptomer, men fortsatt smitte resten av familien hvis det selv er smittet. Det kan være uhensiktsmessig å teste barn mange ganger, men resten av familien må være ekstra forsiktige og flinke med smittevernrutiner, og selv la seg teste ved symptomer. Vi opphever kravet om at husstandsmedlemmer til nærkontakter skal være i karantene til negativt svar, men ber dere alle være forsiktige og årvåkne.
  • Vask hendene.
  • Hold avstand til andre mennesker.
  • Reduser antall nærkontakter. Ta en pause med alle fritidsaktiviteter som du utfører sammen med andre. Hør med arbeidsgiver om du kan ha hjemmekontor. Begrens antall besøk i butikk og planlegg slik at du unngår kø.
  • Ta vare på deg selv og andre.

Med en felles innsats håper vi at utbruddet kommer under kontroll i løpet av kort tid.

 

  

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte? Vil du bestille testing?
Mobil 469 08 342

Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-12.00