Høring - Endring i forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune

Driftsutvalget i Sel vedtok i sak 44/18 den 15.10.2018 å legge forslag til endring i forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune ut til høring.

Endringen innebærer at største tillatte motorstyrke på Furusjøen økes fra 4 hk til 10 hk.

Bakgrunn for forslaget er at Nord-Fron kommune har innført 10 hk som største tillatte motorstyrke på den delen av Furusjøen som ligger i Nord-Fron. Under 10 % av Furusjøens areal ligger i Sel kommune, og det vurderes derfor som mest hensiktsmessig at Sel kommune innfører samme regler som Nord-Fron.

Se saksutredningen her (PDF, 237 kB)

Høringsfrist: 1. februar 2019