Høring - endring av forskrift om båndtvang for hund i Sel

Sel kommune vurderer å endre forskrift om båndtvang for hund i Sel.

Følgende punkt ønskes lagt til eksisterende forskrift:

Rådmannen i Sel gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.

Før forskriftsendringen blir endelig vedtatt i kommunestyret blir saken sendt på høring, se vedlegg.
Innspill og merknader til saken kan sendes til Sel kommune: postmottak@sel.kommune.no eller Sel kommune, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta.

Høringsfristen er satt til 23. mars.