Hogst langs lysløypa på Dahle

Sel kommune har engasjert skogsentreprenør til hogst langs lysløypa på Dahle. Bakgrunnen er ønske om større ryddebelte rundt løypetraseen for å sikre ledningsnettet og gi bedre snøforhold for skiløypa. All hogst vil skje på kommunal grunn. Av sikkerhetshensyn ber vi alle holde god avstand til skogsmaskinene.