Helge Skjåk er tildelt Sel kommunes kulturpris for 2019

Driftsutvalget har i møte 03.02.2020 tildelt Helge Skjåk Sel kommunes kulturpris for 2019. Helge Skjåk får prisen for sitt store engasjement med å bevare historien til Ottadalen kommunale billag (OKB).

 

Ottadalen Kommunale Billag var et felles billag for kommunene i Ottadalen, som ble stiftet i 1943, som en sammenslutning fra tidligere O.G.S. (Otta Geiranger Stryn), O.K.A (Ottadalen kommunale Auto Vågå), Skjåk bilene og Heidal Auto som alle startet på 1920 tallet.

Billaget eksisterte fra 1943 til 1985 og spilte en helt avgjørende rolle for kommunikasjon og samfunnsutvikling i Ottadalsbygdene. Billaget var en viktig og stor aktør som skapte mange arbeidsplasser. Eksempelvis hadde selskapet i 1978 133 ansatte og en vognpark på 39 busser, 41 lastebiler, 3 kombinertbusser og 6 andre kjøretøy.

Helge Skjåk har gjennom en mangeårig innsats maktet å ta vare på og restaurert betydelige deler av den gamle bilparken til OKB. Dette er nå historiske kjøretøy. Driftsutvalget mener at uten hans innsats, hadde disse stått i fare for å gå tapt. Til nå har Helge Skjåk tatt vare på i alt 14 busser og lastebiler. Disse er ferdig restaurert i originale farger og merking. Kjøretøyene er i aktiv bruk på utstillinger og turer. Like mange kjøretøy står klare til oppussing og et nytt liv.

Restaureringsarbeidet har vært mulig gjennom en enorm arbeidsinnsats og bruk av egne midler. I tillegg til å vise betydningen av OKB som en del av utviklingen i Ottadalen, er den også viktig som en del av Norsk transporthistorie.

Når Helge Skjåk har samlet så mange av disse kjøretøyene ved egen innsats, sier det mye om hans iver og pågangsmot. Driftsutvalget ser på dette arbeidet som svært viktig for framtida, ikke bare som kjøretøy alene, men som en del av kulturhistorien lokalt. Helge Skjåk tar også nå initiativ til å få skrevet en bok om folk og biler i OKB, og selskapets utstrakte virksomhet i Norddalen.

Helge Skjåk sitt arbeid gjør ham til en verdig vinner av Sel kommunes kulturpris for 2019. Hans innsats og kulturpris vil vinne gjenklang i hele Ottadalen.

Driftsutvalget gratulerer Helge Skjåk som vinner av Sel kommunes kulturpris for 2019.

Leder i Driftsutvalget; Erling Lusæter.