Har du høye boutgifter, men lav inntekt ? Du kan ha rett til bostøtte!

Hva er bostøtte?

Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Søknadsfristen er den 25. hver måned.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret i Sel er: NAV Sel. Kontaktinformasjon og åpningstider finner du her


Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 

Hvordan søker jeg ? 

Det er enkelt og raskt å søke elektronisk. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. Meld fra om endringer her.


Klage på vedtaket

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Her kan du klage på vedtaket.

 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no Du kan også henvende deg til kommunen (NAV) for å få hjelp og veiledning.