Gustav Ekre får Sel kommunes kulturpris for 2018

Driftsutvalget i Sel har følgende begrunnelse:

"Gustav Ekre har gjennom åra hatt ei rekkje roller i bygda sitt organisasjonsliv og er fortsatt ein aktiv medspelar innan fleire lag som er viktige for å halde oppe trivselen i lokalsamfunnet.

Han har vore leiar av Heidal menighetsråd og har hatt viktige verv i fleire friviljuge organisasjoner m.a.:

Heidal musikkforening og skulemusikken

Heidalsturist

Heidal Historielag: Han har vore styremedlem i fleire år og er redaktør av årboka «I Heidale». Saman med Håvard Smidt var han forfattar av historia til Heidalsskulen som vart publisert som følgjetong i tre utgåver av årboka. Han hadde ei nøkkelrolle i arrangementa av skodespelet «Det første Amerikabrevet» og 150-årsjubileet etter at Kristian Prestgard vart født.

Dessutan er han med og hjelp til i ymse tilstelningar og friviljuge aktivitetar.

Han er med som opplesar til underhaldning for dei som bur på Heidalstun."

Driftsutvalget i Sel besluttet å gi Sel kommunes kulturpris for 2018 til Gustav Ekre på møte mandag 4.2.

Klikk for stort bilde

 

Foto: Einar Almehagen, GD. Lenke til artikkel i GD