Gradvis oppstart til elevenes beste mandag 27.4.2020!

Sel kommune jobber nå på spreng for å reåpne skolene, og vi gleder oss til å møte elevene på 1-4.trinn igjen! 

Det er viktig for oss alle å ha med seg at det ikke vil bli en normal skolehverdag, og skole og resten av samfunnet vil fortsatt være preget av situasjonen også fremover. Sel kommune er opptatt av å gjennomføre en gradvis og kontrollert reåpning der både elever, foreldre og ansatte er trygge i og på  skolen. Vi jobber nå for å få på plass gode og riktige smitteverntiltak. Dette skal vi få til!  

Målet er at 1.4.klasse åpner mandag 27.4.2020, med samme start-og sluttid som normalt. 
SFO starter også opp mandag, men åpningstidene kan bli noe endret. Ny info vil komme.
5.-10.klasse og voksenopplæringen fortsetter med hjemmeskole en tid til fremover, og vi avventer videre beslutninger for disse målgruppene samt for kulturskolen til veilederen er på plass. Ny informasjon om grunnskole, sfo, kulturskole og omsorgstilbud kommer torsdag ettermiddag. 
 

Otta skole Nyhusom - Klikk for stort bildeOtta skole Nyhusom 

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Mobil 469 08 342

Åpningstid: man-, ons-, tors- og fredag kl 08.00-10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt.

Klikk her for informasjonssiden