Fylkesmannen til Vågå

Tysdag 12. februar kjem fylkesmann Knut Storberget på besøk til Vågå.

Programmet for besøket:

14.00 - Servering og presentasjonsrunde, Frivilligsentralen

14.10 - Velkomen til Vågå v. ordførar Iselin Vistekleiven

14.30 - Orientering om frivilligsentralen v. leiar Inger Kari Sæta

14.45 - Radiojentene (film)/ungdomsrådet

15.15 - Kulturinnslag

15.45 - Avreise til Nordigard Blessom

16.00 - Middag på Nordigard Blessom med tema skognæring, bonden og kokken

  • Velkomen ved Ingrid Blessom, vertskap på Nordigard Blessom
  • Presentasjon av maten v. Arne Brimi
  • Matprat med Arne Brimi, Live Brimi og 2 lærlingar og dagleg leiar ved læringkontoret Gudbrandsdal

Formannskapet er invitert til middag kl 16.00