Fritidsboligundersøkelse i Sel 2019

Hva er viktig for deg som fritidsboligbruker i Sel kommune? Svar på spørreundersøkelsen her. 
Svarfrist 1. mai. 

Fritidsboligeiere og -brukere er en viktig del av lokalsamfunnet i Sel, og er viktige for næringslivet i kommunen. Det er et mål for kommunen å tilrettelegge for denne gruppen på en god måte.

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes som beslutningsunderlag for å kunne rette tiltak slik at du skal få et best mulig opphold når du er på din fritidsbolig. Denne undersøkelsen gir deg dermed muligheten til å komme med innspill til hva som skal til for at du skal trives enda bedre som fritidsboligeier i Sel.

Vi trekker ut 3 personer blant de som svarer på undersøkelsen, som hver vinner et gavekort á kr 500,-. Dersom du ønsker å være med i trekningen av gavekort, så må du oppgi din epostadresse til slutt i undersøkelsen. Epost-adressen vil ikke linkes til dine svar. For å sikre ditt personvern, vil epostadressen kun bli benyttet til trekningen av gavekort og vil bli slettet etter at trekningen er foretatt. Dersom du ikke ønsker å oppgi epostadressen, kan du likefullt delta i spørreundersøkelsen. 

Hvis det er noen spørsmål du ikke vil eller ikke kan svare på, så hopp over disse og gå videre til neste spørsmål. Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter. Vi håper du tar deg tid til å svare, da resultatene er viktige for hvordan vi kan bli en best mulig fritidsboligkommune for deg. 

Undersøkelsen kan besvares av deg som fritidsboligeier, av din ektefelle/samboer/partner, barn/svigerbarn, barnebarn eller andre som er hyppige brukere av fritidsboligen. Undersøkelsen kan besvares på alle typer skjermer, dvs. både på pc, nettbrett og mobil. 

Dine svar blir behandlet konfidensielt, og kan ikke spores tilbake til deg. Det vil ikke publiseres resultater som gjør at enkeltpersoners svar kan kjennes igjen.

Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer har det tekniske og operative ansvaret for undersøkelsen. Dersom du har spørsmål til hvordan du skal fylle ut skjemaet eller levere svarene, kan du kontakte Norsk Turistutvikling AS på epost: post@ntu-as.no, telefon:
61 24 66 60 (08.00-16.00) eller post: Norsk Turistutvikling AS, Fåberggt. 153 B, 2615 Lillehammer.

Dersom du har spørsmål til prosessen, kan du ta kontakt med Torfinn Stenersen, næringssjef i Sel kommune på epost: torfinn.stenersen@sel.kommune.no eller telefon 905 51 701.