Fra markeringen av 8. mai 2022

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen ble markert i Sel kommune og over hele landet den 8. mai.

Sett i lys av dagens situasjon, med krigen i Ukraina, er det spesielt viktig nå å minnes de som har gitt sitt liv for vår frihet. En frihet vi ikke kan ta for gitt.

For første gang inviterte Sel kommune våre veteraner til kaffe og kaker. Norge har en lang tradisjon i å delta i internasjonale oppdrag, som strekker seg fra Tysklandsbrigaden (tjenestegjorde rett etter andre verdenskrig) og fram til de som er i utenlandstjeneste i dag. Det er viktig å hedre alle disse og gi dem en velfortjent takk for at vi kan leve i et fritt Norge.

Bak f.v. Thor Stubbrud, Ørjan Venås, Svein K. Sæther. Foran f.v. Harald Stormorken, Eldri Siem, Jon Inge NordlienI år nådde vi fram til noen av veteranene og vi håper å bygge videre på dette og få med enda flere veteraner, deres familie og etterlatte til neste år.

Markeringer med blomsternedleggelse og taler gikk etter malen som har vært brukt de siste to årene. Ved kirkene starter makeringen ved at det ringes med kirkeklokkene. Musikkorpsene spiller på alle stedene og representanter fra reserveoffiserene i Gudbrandsdal står flaggvakter. Fra Sel kommune deltok ordfører Eldri Siem og kulturkonsulent Mette Josten.

Vi startet ved Nord-Sel kyrkje, der ble det lagt ned blomster ved bautaen og en enkel rose på de 31 engelske soldatgravene. Videre markeres dagen ved monumentet over falne Selværer ved Sel kirke, ved bautaen over Olav Bismo og ved en enslig soldatgrav ved Heidal kyrkje.

Det ble også lagt ned blomster ved minnesteinen over Oluf Havn og Einar Boyesen på Øvre Havn, dette er et privat initiativ der kommunen skaffer blomstene.

Dagen ble avsluttet med trivelig samvær, kaffe og kaker, sammen med veteraner og pårørende i steinfjoset på Moen gard. Her holdt Eldri Siem og områdesjef for HV-05 201 Nord-Gudbrandsdal Ørjan Venås tale til veteranene. Jon Inge Nordlien fortalte om Finngard Sanden, som ble drept i en trafikkulykke under tjeneste i Tysklandsbrigaden. Frank Turmo hadde satt opp en utstilling av gamle våpen og utstyr.

Sel kommune vil rette en stor takk til alle som deltok og gjorde dagen stemningsfull og minnerik:

Veteraner og pårørende som deltok på Moen gard
Kirketjenerne Tor Reidar Dahl, Runar Tullut og Egil Bergdølmo
Sel/Vågå musikkforening, Otta Musikkforening og Heidal Musikkforening
Reserveoffiserene Richard Høiberg og Torkell Opedal Wullum
Jon Inge Nordlien
Ørjan Venås
Vertskapet på Moen gard
Frank Turmo og Marit Bergum for markeringen ved Øvre Havn