Forprosjekt Nord-Gudbrandsdal Friluftsråd (NGF)

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal sammen med Regionrådet har fått i mandat å lage en rapport om hvordan vi kan etablere et interkommunalt friluftsråd i regionen. Forprosjektet skal kartlegge status og utfordringer innenfor friluftslivet i kommunene, vurdere organiseringen av et friluftsråd, definere arbeidsoppgaver, stillingsomfang og finansiering.

Klikk for stort bilde For at vi skal få et bredt og variert nok grunnlag til å skrive en rapport, ønsker vi innspill fra dere som har interesse og brenner for friluftsliv. Dette gjelder enkeltpersoner, lag, foreninger, næringsliv, kommuner eller andre grupperinger.

Det er ønskelig at dere kommer med innspill på målsetting for et friluftsråd, organisering, hva et friluftsråd skal jobbe med, hvem vi bør samarbeide med og hvem et friluftsråd bør være for. Les mer om friluftsråd på www.friluftsrad.no

Frist for tilbakemelding er 20. juni 2019.

Innspillene sendes på mail til:

Stian.hoglien@regionkontoret.no

Arbeidsgruppen i forprosjektet for Nord-Gudbrandsdal Friluftsråd består av:

  • Kari Hånsnar, Skjåk kommune
  • Trond Byre-Haakensen, Lom kommune
  • Mona Sveen, Vågå kommune
  • Mette Josten, Sel kommune
  • Steinar Tolf Jacobsen, Dovre kommune
  • Sonja Mathisen, Lesja kommune
  • Stian Høglien, Regionrådet Nord-Gudbrandsdal