Forklaring på utrekning av eigedomsskatt 2019

Mange lurer på korleis eigedomsskatten for 2019 er utrekna, sidan reknestykket på eigedomsskatteseddelen «ikkje går opp».

Det går dessverre ikkje klart fram av skatteseddelen korleis det er utrekna, og vi ønskjer difor å informere om korleis dette er gjort.

 

Klikk for stort bilde