Foreldrekveld med tema brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Mandag 19. november kl 19.00 på Regionkontoret, Otta.

Invitasjonen til temakveldene går til foreldre, foresatte og pårørende til barn med spesielle behov i Nord- Gudbrandsdal. I tillegg ønsker vi alle som jobber med dette i regionen velkomne.
Foreldrekvelden er gratis og det blir enkel servering.
Påmelding innen 10. november.

“E æ aktiv, æ du” er et samarbeid i Nord-Gudbrandsdal for barn som har utfordringer i hverdagen og som ikke passer helt inn i organisert fritidstilbud. Å være foreldre til et annerledes barn krever ganske mye i perioder, og man vet ikke alltid hva man har rett til og krav på. “E æ aktiv, æ du” vil i tillegg til aktivitetsdager arrangere foreldrekvelder med ulike tema som er aktuelle, der en kan få informasjon om ulike tema og høre andre sine erfaringer. Som forelder til eit annerledes barn kan det være nyttig å møte foreldre som er i samme situasjon, for å dele erfaringer og kunnskap.


Uloba og BPA

Anneth Nielsen fra Uloba kommer denne kvelden og vil informere om ordningen med BPA. Uloba er en ideel interessepolitisk, nonprofitorganisasjon som jobber for frihet og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Uloba er en organisasjon FOR og MED funksjonshemmede - en likepersonsorganisasjon.
Uloba er også en tilbyder av Brukerstyrt Personlig Assistanse ut til norske kommuner. Uloba sitt hovedkontor ligger i Drammen, men organisasjonen jobber i hele landet. Fra nord til syd, øst til vest.

Anneth Nielsen er mamma til Sebastian, som nettopp fylte 18 år , og har hatt BPA siden 12 års alder.

“Sebastian er storebror til en gutt på 8 år. Jeg vil gå så langt, å påstå at « uten BPA, hadde vi ikke hatt en sjangs. Jeg gleder meg til å komme til Otta for å fortelle mer om hva BPA betyr for Sebastians og vårt liv, samtidig som jeg gleder meg til å fortelle hva BPA er, og hva ULOBAs BPA er.” Anneth Nielsen

Velkommen!

Beste hilsen Stian Høglien
Idretts- og fysakkoordinator Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

 

PÅMELDING TIL:
Skjåk
Anita Nyhus tlf 900 32 745
Elisabeth Lunde tlf 909 58 353
Lom
Synne Skogsrud Bjørgen tlf 481 65 521
Vågå
Hege Bestum tlf 954 82 265
Eva Amalie Valseth tlf 917 40 198
Sel
Cecilie Asp tlf 920 34 965
Gry Hege Killi Hagberg tlf 993 08 930
Dovre
Ingvild Haugom tlf 906 74 165
Lesja
Aasta K. Bjorli Bjølverud tlf 468 13 934