Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fom i dag, 7. august

Sel brann- og redningsvesen melder om redusert skogbrannfare, men vil minne om at det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Hvis du bruker engangsgrill, husk å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken, men bruk stativet som følger med.

Sel brann- og redningsvesen vil takke alle dere som har respektert forbudet og vist forsiktighet i denne perioden.