Følg med snøsmeltinga

Områder på Sør- og Østlandet har mye snø, noe som medfører flomfare når snøen smelter. NVE oppfordrer både kommunene, og private, til å gjennomføre tiltak for å redusere faren.  

Sel kommune har iverksett en del «føre-var» tiltak:

Veigrøfter på kritiske områder er gravd opp, og det er fjerna snø og is i stikkrenner og kummer.
Jevnlig ettersyn og tining av stikkrenner og kummer blir gjort utover våren.
Det er gjort en registrering av kritiske punkt  der vi vanligvis må iverksette nødvendige tiltak og følger disse ekstra nøye.

Det er mange veier og naturlig nok vanskelig å holde daglig oppsyn med alle.

Vi ber derfor deg som privatperson om å være med å hjelpe til og ta ansvar ved å holde rister og stikkrenner i nærområdet åpne, evt. varsle kommunen på tlf 61 70 07 00 eller utenom arbeidstid på tlf 90 15 66 86.

Det er også svært viktig at de som har private veier/skogsbilveier ser etter at grøfter og stikkrenner er åpne slik at vannet ikke tar nye løp.

Vi oppfordrer alle til å følge med i sitt nærområde, og varsle kommunen så tidlig som mulig dersom de oppdager kritiske punkt der det trengs tiltak.