Ferieavvikling leger ved Otta legekontor sommeren 2022

Under finner du oversikt over ferieavvikling og fravær for leger ved Otta legekontor sommeren 2022.

Ferie leger ved Otta legekontor sommeren 2022
Lege Ferie uke Fravær
Ali A. Ali Permisjon til 02.01.23
Therese Renaa 26, 31-33
Jan Nizialek 25-28
Jon Anders Fjose 27-28
Elvyra Podeniene 30-32
Helge Jensen 23, 24, 28
Sofie (turnuslege) 25-27